Poufność

Poufność, wykorzystanie danych osobowych i przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

1. Akceptując ofertę, Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”. Dane osobowe Nabywcy są przetwarzane zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

2. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane podane przez Nabywcę podczas Rejestracji lub składania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane do przetwarzania Zamówień na zakup Towarów, otrzymywania informacji o Zamówieniu, wysyłania za pomocą środków telekomunikacyjnych (e-mailem, komunikacją mobilną), ofert promocyjnych, informacji o promocjach, rozgrywkach, ofertach specjalnych lub wszelkich innych informacji o działalności Sprzedawcy lub jego partnerów, w innych celach handlowych.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Nabywców.

4. Nabywca upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania jego danych osobowych, w tym: do umieszczenia danych osobowych w bazie danych (bez dodatkowego powiadomienia), do przechowywania danych przez czas nieokreślony, gromadzenia, aktualizacji, zmiany (w razie potrzeby). Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniać ani nie przekazywać danych osobom trzecim (z wyjątkiem przekazywania danych partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Sprzedawcę do bezpośredniego przetwarzania danych w określonych celach, w tym operatorom telefonii komórkowej, usługom pocztowym lub kurierskim, centrom kontaktowym, agencjom reklamowym, a także na żądanie właściwych organów państwowych zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo).